ECU (máy tính lắp trong xe ô tô) sẽ lưu lại vận tốc, tốc độ động cơ, lượng tiêu hao nhiên liệu và các thông tin khác của xe. Cùng với đó, thiết bị sẽ lưu thông tin về vận hành và vị trí trong thời gian thực trên mạng internet. Việc nắm bắt những thông tin này sẽ hộ trợ được nhiều hoạt động khác nhau, ví dụ như quản lý xe, quản lý an toàn, tiết kiệm nhiên liệu...

  • Lý giải tầm quan trọng việc xe chạy tốc độ cao trong trường hợp khẩn cấp.
  • Hệ thống quản lý tình trạng vận chuyển của xe kinh doanh.
  • Quản lý xe vận chuyển và cắt giảm phí vẩn chuyển.
  • Phổ cập bảo hiểm di động viễn thông được bắt đầu tại Âu Mỹ và đã vào Nhật Bản như một hệ thống cơ sở của máy tính.
  • Tiến hành phát triển các hoạt động quảng bá nhằm giảm tai nạn giao thông, bảo về môi trường.

Vì sự phát triển đời sống và tương lai trái đất, chúng tôi tán đông với 「COOL CHOICE」. Đây là một tổ chức vận động quốc dân "lựa chọn thông minh". Nói cách khác là vận động nhân dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, sản phẩm ít than, vân vân.

COOL CHOICE