Nghiên cứu cải thiện nhà vệ sinh ga Nishishinjuku và 9 ga khác.

Năm tiến hành : Năm 2014 Tên khách hàng : Công ty CP Metro Rail Facilities

Khái quát

Dự án này là một phần của cuộc khảo sát nhà vệ sinh ga tàu điện ngầm Tokyo Metro đã được triển khai từ năm 2008.
Tại các ga tàu ngầm Tokyo Metro, chúng tôi tự biên soạn " quy tắc thiết kế nhà vệ sinh". Những quy tắc này không yêu cầu diện tích hay thiết bị nhà vệ sinh dựa vào lượng người lên tàu, mà dựa trên kết quả khảo sát về mức độ sử dụng nhà vệ sinh thực tế.
Chúng tôi lắp đặt thiết bị đếm người tại cửa nhà vệ sinh trong 1 tuần để tính lượng người sửu dụng nhà vệ sinh, đồng thời chúng tôi còn làm khảo sát bằng bảng câu hỏi ( về sự hài lòng của khách) từ đó tìm ra vấn đề và cách giải quyết cho từng nhà về sinh. Sau khi tu sửa lại chúng tôi sẽ khảo sát lại hiệu quả cải thiện.
Chúng tôi tiến hành khảo sát lượng người sử dụng cũng như mức độ hài lòng của người sử dụng trước và sau khi tu sửa nhà vệ sinh để đánh giá hiệu suất của việc cải thiện.
Ngoài việc báo cáo tới từng ga, chúng tôi còn tổng hợp lại thành "Bản tổng hợp" dành riêng cho hệ thống ga tàu điện ngầm Tokyo Metro. Nhờ đó có thể nắm bắt vấn đề, cách giải quyết cũng như tình trạng sử dụng của từng nhà vệ sinh.
Chúng tôi tiến hành khảo sát 62% nhà vệ sinh trong tổng số nhà vệ sinh dành cho khách của các ga tàu ngầm Tokyo Metro ( Năm 2016 đến hiện tại))
(Chúng tôi nhận phác thảo và sửa đổi bổ sung " Quy tắc thiết kế nhà vệ sinh")

Hình ảnh minh họa

  • Khảo sát lượng người sử dụng ・Vị trí lắp đặt máy khảo sát

  • Khảo sát lượng người sử dụng ・Vị trí lắp đặt máy khảo sát

  • Bảng câu hỏi・Tình trạng tiến hành

  • Bảng tổng hợp・Bản điều tra trước sau khi tu sửa (4 tờ)