Projects

Typical Project Dự án tiêu biểu

Project List by Year and Expertise Danh sách về hoạt động kinh doanh

 • All
 • Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Quy hoạch đô thị
 • Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • ITS・ITC・thông tin hoá
 • Giao thông công cộng
 • Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông
 • Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Quản lý và bảo trì đường xá
 • Cảng biển・sân bay
 • Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Công ty thí điểm
 • Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Xe đạp・xe máy
 • Phát triển tư nhân
 • Dự án nước ngoài

Năm 2016

 • Nghiên cứu phương pháp quy hoạch giao thông đô thị dựa trên tính năng di động mới
  Bộ đất đai và giao thông Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • (Dự án gia công phần mềm) Nghiên cứu chức năng hàng không Tokyo năm 2016 ( phần 2 )
  Cục phát triển đô thị Tokyo
  Cảng biển・sân bay
 • Hỗ trợ kiểm tra giao thông thành phố Akiruno
  Akiruno
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Giao thông công cộng
 • Kiểm tra thiết bị cải tiến môi trường đường bộ (Miyamazaka ・Dozenzaka) phần 2
  Shibuya
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy
 • (Dự án gia công phần mềm) Kiểm tra bãi đỗ xe khu vực Shinjuku
  Shinjuku
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Nhận ủy thác hỗ trợ vận hành hội nghị liên quan tới mall hóa đường Shinjuku
  Shinjuku
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Kết quả, đánh giá về chính sách / Công ty thí điểm
 • Hỗ trợ thực hiện nghiên cứu riêng các vấn đề của ITS
  Cơ quan chính phủ Tổ chức hợp tác quốc tế
  ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Năm 2016 Khảo sát thúc đẩy quy hoạch thành phố quận Chuo (3) Khảo sát điều tra cơ sở hạ tầng giao thông ( khu vực trước ga Tokyo )
  Công ty Urban Renewal Association of Japan
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Khảo sát điều tra mô hình dự án liên kết khu vực diện rộng
  Công ty Japan Transportation Planning Association
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Giao thông công cộng / Xe đạp・xe máy
 • Chính sách giao thông Shinjuku tổng hợp
  Công ty Japan Transportation Planning Association
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Khảo sát các biện pháp di chuyển hỗ trợ người khuyết tật trong thành phố
  Công ty Foundation for Promoting Personal Mobility and Ecological Transportation
  Giao thông công cộng / Xe đạp・xe máy
 • Năm 2016 khảo sát lượng khí thải, hiệu ứng nhà kính do vận chuyển hàng hóa
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Sử dụng dịch vụ liên quan tới hệ thống quản lý vận hành tuần tra cao tốc
  Công ty CP Shutoko Patrol
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông
 • Năm 2016 kiểm tra quy hoạch tuyên đường sắt/dt>
  Công ty CP Dentetsu A
  Quy hoạch đô thị / Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát kết quả sửa sang ga Toyosu và 6 nhà vệ sinh
  Công ty CP Metro Rail Facilities
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát kết quả sửa sang ga Ochiai và 3 nhà vệ sinh
  Công ty CP Metro Rail Facilities
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Việt Nam
  Công ty CP Oriental Consultants Grobal
  ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Khảo sát lượng giao thông đường bộ quanh ga O
  Công ty CP Technical Eight
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Phân tích hình ảnh động tại bãi đỗ xe
  Công ty CP Rands Keikaku Research Institute
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khu vực T Phân tích hình ảnh động tại bãi đỗ xe
  Công ty Bất động sản A
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Điều tra lượng giao thông quanh ga K
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Điều tra lượng giao thông khu vực K
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Phát triển tư nhân
 • Khảo sát lại lượn giao thông sau tái khai thác S
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Kiểm tra thêm về thiết kế đường Mihatara Ginza 6 chomei
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Phát triển tư nhân
 • Kiểm tra lượng lưu thông tại bệnh viện thị lập S
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Kiểm tra giao thông khu vực công trường hội trường K
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Kiểm tra bệnh viện N
  Công ty CP Toda
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Khu vực T Kiểm tra các quy định của bãi đỗ xe
  Công ty CP Xây dựng A
  Quy hoạch đô thị /Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát lượng gia thông khu vực trước cửa Nam ga K
  Công ty CP URLinkage
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Soạn thảo văn bản đánh giá kế hoạch tái phát triển khu vực T
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Quy hoạch đô thị / Kết quả, đánh giá về chính sách / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát người đi bộ quanh cửa Nam ga S
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách / Phát triển tư nhân
 • Sắp xếp kế hoạch, khảo sát lượng giao thông khu vực K bước 2
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Hỗ trợ dự án phát triển khu vực Shinjuku M (phần 2)
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Quy hoạch đô thị / Phát triển tư nhân
 • Hội nghị thiết kế chi tiết đường vận tải hàng N
  Công ty CP Grobal Design
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Đánh giá cơ sở vận tải hàng A
  Công ty CP Grobal Design
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách / Phát triển tư nhân
 • Kế hoạch giải phóng mặt bằng bãi đỗ xe Số1 Hakodate Murai Imai
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Phát triển tư nhân
 • Hội nghị quyết định vị trí cửa hàng lớn khu vực N
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Phát triển tư nhân
 • Hội nghị quyết định vị trí cửa hàng lớn khu vực T
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát bãi đỗ xe (khu vực S)
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Phát triển tư nhân
 • Hội nghị quyết định vị trí cửa hàng lớn khu vực I
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Phát triển tư nhân
 • Hội nghị quyết định vị trí cửa hàng lớn khu vực Hakodate Murai Imai
  Công ty CP Hakodate Marui Imai
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát giao thông khu vực Toranomon ( phần 1)
  Công ty CP Sở nghiên cứu thiết kế xây dựng Taniguchi
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Phát triển tư nhân
 • Thí điểm công ty cải thiện môi trường đi bộ khu vực của Đông ga Shinjuku
  Hội nghị cải thiện môi trường cho người đ biộ khu cửa Đông ga Shinjuku
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Công ty thí điểm
 • Khảo sát lượng giao thông cổng chính đại học C
  Đại học C
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thực hiện hội nghị và khảo sát giao thông khu vực N 2 chomei
  Hợp tác xã Tái phát triển thành phố N2chomei
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Phát triển tư nhân
 • Khảo sát bãi đỗ xe trong khu vực Minamiosawaga gakuengobanmachi năm 2016
  Hợp tác xã Quản lý Minamidaiosawagakuen
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy
 • Quản lý hệ thống hướng dẫn trong bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  Hội nghị Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / ITS・ICT・thông tin hóa

Năm 2015

 • Khảo sát hệ thông đường cao tốc khu vực thủ đô năm 2015
  Cục phát triển đô thị Tokyo
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát chức năng hàng không tại thủ đô năm 2015 ( phần 3 )
  Cục phát triển đô thị Tokyo
  Cảng biển・sân bay
 • Khảo sát thành phố nông nghiệp Akiruno
  Akiruno
  Quy hoạch đô thị / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Khảo sát mật độ lên xuống xe bus i
  Inagi
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Giao thông công cộng
 • Khảo sát kiểm tra mạng lưới bus thành phố Chofu năm 2015
  Chofu
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Giao thông công cộng
 • Kiểm định dự án giao thông khu vực tổng hợp thành phố Machida, quy hoạch giao thông Machida
  Machida
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Giao thông công cộng/ Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Hỗ trợ đề xuất quy định liên quan tới bãi đỗ xe khu vực ga Shinjuku
  Shinjuku
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Hỗ trợ khảo sát 「thương mại hóa không gian dưới lòng đường đường Yasukuni」
  Shinjuku
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Tiến hành thí điểm mall hóa đường Shinjuku
  Shinjuku
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Công ty thí điểm
 • Khảo sát tổng hơp hệ thống giao thông đường bộ khu vực phía Bắc Việt Nam
  Cơ quan chính phủ Tổ chức hợp tác quốc tế
  ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Khảo sát phương án hỗ trợ giao thông cho người khuyết tật trong thành phố
  Công ty Foundation for Promoting Personal Mobility and Ecological Transportation
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ ITS・ITC・thông tin hoá / Giao thông công cộng
 • Dự án 「Nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe đô thị」
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Năm 2014 Điều tra lượng khí thải, hiệu ứng nhà kính
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Dự án hỗ trợ tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Tokyo năm 2013
  Công ty Metropolitan Small and Medium Enterprise Support
  ITS・ITC・thông tin hoá / Giao thông công cộng
 • Năm 2015 Khảo sát thúc đẩy quy hoạch đô thị khu Chou (3) Khảo sát cơ sở hạ tầng giao thông (2) Hỗ trợ giám sát quy hoạch giao thông toàn diện khu vực trước ga Tokyo
  Công ty Urban Renewal Association of Japan
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Khảo sát dự án giao thông tổng hợp khu vực Muraoka Fukasama
  Công ty Japan Transportation Planning Association
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Sắp xếp thu thập thông tin liên quan tới phổ cập phát triển tính di động mới trong và ngoài nước
  Công ty Japan Transportation Planning Association
  ITS・ITC・thông tin hoá / Giao thông công cộng
 • Khảo sát kết quả sửa sang ga Baraki Nakayama và 9 nhà vệ sinh
  Công ty CP Metro Metro Rail Facilities
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Dịch vụ quản lý xe tuần tra trên cao tốc thủ đô
  Công ty CP Shutoko Patrol
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông
 • Khảo sát quy hoạch tuyến đường sắt năm 2015
  Công ty CP Dentetsu A
  Quy hoạch đô thị / Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Dự án cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội ( phần 3)
  Công ty CP Almec
  ITS・ITC・thông tin hoá / Giao thông công cộng / Công ty thí điểm
 • Soạn thảo sách theo đơn hàng về ETC cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
  Công ty CP Oriental Consultants Grobal
  ITS・ITC・thông tin hoá / Giao thông công cộng / Dự án nước ngoài
 • Khảo sát giao thông đường hầm thông với ga S
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách/ Phát triển tư nhân
 • Hỗ trợ phát triển khu vực M
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Phát triển tư nhân
 • Quy hoạch lại kế hoạch khu vực K và khuôn viên trường học ( bước 1 )
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Phát triển tư nhân
 • Khu vực T Khảo sát bãi đỗ xe
  Công ty CP Bất động sản A
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Khu vực T Nghiên cứu mô hình giao thông tương lai
  Công ty CP Bất động sản A
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Khu vực T Khảo sát đề xuất xây dựng bãi đỗ xe
  Công ty CP Bất động sản A
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Nghiên cứu cấu tạo đường đi bộ khu vực G
  Công ty CP Kajima
  Phát triển tư nhân
 • Nghiên cứu cấu tạo bãi đỗ xe dưới hầm khu vực G
  Công ty CP Kajima
  Phát triển tư nhân
 • Nghiên cứu cấu tạo bãi đỗ xe dưới hầm khu vực G (nghiên cứu thêm)
  Công ty CP Kajima
  Phát triển tư nhân
 • Thiết kế tu sửa đường khu vực G
  Công ty CP Kajima
  Phát triển tư nhân
 • Khảo sát lượng giao thông quanh ga H
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát lượng giao thông sau khi bảo trì khu vực A
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Kiểm tra lý do kéo dài thời gian công trình khu vực G
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát tình hình giao thông xung quanh khu vực xây dựng bãi đỗ xe dự kiến cho chuỗi cửa hàng quy mô lớn
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Phát triển tư nhân
 • Xem xét đánh giá đề án tái sử dụng bãi đỗ xe S
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Hội nghị quyết định vị trí cửa hàng lớn khu vực N
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Hỗ trợ bảo trì khu vực cửa Bắc ga Shin Koiwa
  Công ty CP URLinkage
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát việc sử dụng xe bus đưa đón năm 2015
  Keio Bus Koganei
  Giao thông công cộng
 • Kiểm tra tường chắn đường hầm
  Công ty CP Shonan Monorail
  Giao thông công cộng
 • Thí điểm trung tâm bốc dỡ hàng hóa tại cửa Đông quận Shinjuku
  Hội nghị Shinjuku East Propulsion Council
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Công ty thí điểm / Phát triển tư nhân
 • Vận hành và quản lý hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  Hội nghị Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Khảo sát bãi đỗ xe trong khu vực Minamiosawaga gakuengobanmachi phần 2
  Hợp tác xã Quản lý Minamidaiosawagakuen
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy

Năm 2014

 • Khảo sát phương pháp đánh giá kĩ thuật dựa theo hình ảnh thu được từ camera.
  Bộ đất đai và giao thông Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia
  Quản lý và bảo trì đường xá / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Điều tra tổng hợp hệ thống giao thông miền bắc Việt Nam.(JV)
  Cơ quan chính phủ Tổ chức hợp tác quốc tế
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Nghiên cứu xu hướng cơ bản của xây dựng đô thị.
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Kế hoạch dự kiến・lâu dài / Quy hoạch đô thị
 • Điều tra mạng lưới giao thông cao tốc Tokyo năm 2014
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát chức năng hàng không Tokyo năm 2014 phần 3
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Cảng biển・sân bay
 • Điều tra lưu lượng giao thông đô thị khu vực Nerima năm 2014.
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Hỗ trợ các chính sách luật khu vực cho bãi đỗ xe quanh ga Shinjuku.
  Shinjuku, Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu môi trường cơ bản cần thiết cho giao thông xe đạp.
  Shibuya, Tokyo
  Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thế vận hội Olympic và Paralympic tại vịnh Koto.
  Nghiên cứu thiết kế đô thị cơ bản.(JV)
  Koto, Tokyo
  Kế hoạch dự kiến・lâu dài / Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Hội thảo phát triển đô thị với thiết kế phù hợp cho mọi đối tượng.
  Koto, Tokyo
  Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu mô hình công lớn năm 2014 [ nghiên cứu dự án thuê trả xe diện rộng tại trung tâm thành phố]
  Công ty bảo trì đường bộ Tokyo
  Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đường xá・giao thông / Giao thông công cộng
 • Điều tra khí thải, hiệu ứng nhà kính do vận chuyển hàng hoá năm 2014 (bãi đỗ xe tocho 1, 2)
  Công ty bảo trì đường bộ Tokyo
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Khảo sát phương pháp thu thập dữ liệu giao thông bằng thiết bị di động.
  Công ty CP Metropolitan Expressway
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông/ ITS・ITC・thông tin hoá
 • Điều hành・khảo sát hệ thống quản lý vận hành đường cao tốc.
  Công ty CP Shutoko Patrol
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Giải quyết bài toán ùn tắc trong chi nhánh Tokyo GW năm 2014.
  Công ty CP Central Nippon Expressway
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Quản lý và bảo trì đường xá
 • Điều tra việc sử dụng nhà vệ sinh tuyến Toyoko ga Hakuraku.
  Công ty CP Tokyu
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Hỗ trợ các công trình Monorail Sounan.
  Công ty CP Shonan Monorail
  Giao thông công cộng / Phát triển tư nhân
 • Nghiên cứu sự vận hành của xe chạy bằng hơi nước tuyên Aonami.
  Công ty CP Nagoya Rinkai Rapid Transit
  Giao thông công cộng / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Khảo sát hệ thống khí, tình trạng nhà vệ sinh ga Oji và 12 ga khác trước và sau khi cải thiện.
  Công ty CP Metro Rail Facilities
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu cải thiện nhà vệ sinh ga Nishishinjuku và 9 ga khác.
  Công ty CP Metro Rail Facilities
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát nhà vệ sinh 2 ga Yurakuchou trước khi cải thiện.
  Công ty CP Metro Development
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Tư vấn dự án BRT ITS
  Dự án xây dựng giao thông ngầm Hà Nội
  Công ty CP Almec
  Giao thông công cộng / ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Dự án cải tiến giao thông công cộng Hà Nội (phần 3)
  Công ty CP Almec
  Giao thông công cộng / ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Khảo sát trang thiết bị khu vực cho người đi bộ khu vực T đô thị đổi mới.
  Công ty CP Kajima
  Phát triển tư nhân / Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thiết kế bản phác thảo dự trù boong tàu khu vực T đô thị đổi mới
  Công ty CP Kajima
  Phát triển tư nhân
 • Thiết kế đường phố khu vực G
  Công ty CP Kajima
  Phát triển tư nhân
 • Kiểm tra sử lý giao thông dự án M
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Kiểm tra sử lý giao thông phát triển H
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát giao thông khu vực S
  Công ty CP Shimizu
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Cải tiến app Android trong việc quản lý khung Co.
  Công ty CP Kumagai Gumi
  ITS・ITC・thông tin hoá
 • Khảo sát ảnh hưởng giao thông văn phòng uỷ ban K
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát giao thông phát triển D
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Kiểm tra quy hoạch giao thông khu N
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Kiểm tra bãi đỗ xe văn phòng uỷ ban mới M
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Kiểm tra quy hoạc giao thông dự án N
  株式会社 日建設計
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Tư vấn các dự án phát triển.
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi Holdings
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Thiết kế sơ lược quá trình điều tra sử lý giao thông vận chuyển hàng hoá N
  Công ty TNHH Grobal Brand
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Điều tra giao thông khu vực 3-1 Ojima
  Hợp tác xã ojima3-1saikaihatu
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Vận hành quản lý hệ thống hướng dẫn trong bãi đỗ xe khu vực ga Yokohama.
  Hội nghị Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe

Năm 2013

 • Kế hoạch kinh doanh internet liên quan tới ITS
  Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia
  ITS・ITC・thông tin hoá
 • Hỗ trợ hình ảnh đánh giá tính năng của kĩ thuật thông qua hình ảnh camera gắn trên xe.
  Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia
  Quản lý và bảo trì đường xá / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Phân tích các khả năng của quản lý đường lộ dựa trên thông tin thu được từ điện thoại di động.
  Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia
  Quản lý và bảo trì đường xá / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Điều tra mạng lưới đường cao tốc khu vực Tokyo năm 2013
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Hỗ trợ xây dựng luật khu vực xung quanh ga Shinjuku.
  Shinjuku, Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát xây dựng phương hướng phát triển xe buýt tại quận Kita.
  Kita, Tokyo
  Giao thông công cộng /Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thế vấn hội Olympic và Paralympic tại vịnh Koto
  Phác thảo dự án phát triển đô thị thành phố (JV)
  Koto, Tokyo
  Kế hoạch dự kiến・lâu dài / Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Phân tích giao thông khu vực Ryugaoka.
  Công ty chính phủ Urban Renaissance Agency
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Xây dựng thành phố sinh thái năm 2013.
  Điều tra trang thiết bị, phương pháp hoạt động của bãi đỗ xe đạp.
  Công ty Hiệp hội quy hoạch đô thị
  Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu mô hình công lớn năm 2013 「nghiên cứu dự án thuê trả xe diện rộng tại trung tâm thành phố」
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Điều tra lượng khí thải, hiện tượng nóng lên toàn cầu.
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Kết quả, đánh giá về chính sách/ Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Nghiên cứu phương pháp thu thập dữ liệu giao thông trên đường cao tốc.
  Công ty CP Metropolitan Expressway
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông/ ITS・ITC・thông tin hoá
 • Nghiên cứu tính hữu dụng hệ thống xác định vị trí bằng xe tuần cao tốc.
  Công ty CP Metropolitan Expressway
  Quản lý và bảo trì đường xá / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Vận dụng LED tạm thời ngoài cao tốc Tomei
  Công ty CP Central Nippon Expressway
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Quản lý và bảo trì đường xá
 • Giải quyết bài toán ùn tắc trong chi nhánh Tokyo giai đoạn cuối năm 2013
  Công ty CP Central Nippon Expressway
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Quản lý và bảo trì đường xá
 • Điều tra lượng khách du lịch nước ngoài ở ga tàu ngầm Tokyo.
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu cải thiện nhà vệ sinh ga Gaienmae và 11 nhà ga khác.
  Công ty CP Metro Rail Facilities
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát tình trạng sử dụng nhà vệ sinh ga Shibuya, ga Meguro.
  Công ty CP Tokyu
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Kiểm tra tường chắn gần cửa đường hầm.
  Công ty CP Shonan Monorail
  Giao thông công cộng / Quản lý và bảo trì đường xá
 • Dự án cải tiến giao thông công cộng Hà Nội
  Công ty CP Almec
  Giao thông công cộng / ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Tính toán lượng giao thông phát sinh tập trung khu vực H
  Công ty CP NTT Facilities
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Điều tra thiết bị giao thông cho người đi bộ tại khu vực T thành phố phát triển
  Công ty CP Kajima
  Phát triển tư nhân / Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Đánh giá độ ảnh hưởng giao thông do công trình xây dựng toà nhà uỷ ban tỉnh U
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Đánh giá ảnh hưởng giao thông do công trình xây dựng M mới
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Kiểm tra dự án giao thông tại công trình xây dựng Praza S
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát quy hoạch phát triển thành phố khu vực ga F
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đô thị
 • Xây dựng kế hoạch thiết kế toà nhà uỷ ban K cơ bản.
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Kiểm tra trang thiết bị môi trường bện viện đại học C.
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Đánh giá môi trường trung tâm trị liệu S
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Mô hình khu vực công ty Cacbon thấp (kỳ 2)
  Quản lý công trình xây dựng thiết bị ITS.
  Công ty CP The Nippon Signal
  ITS・ITC・thông tin hoá/ Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Tư vấn dự án phát triển
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi Holdings
  Phát triển tư nhân / Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu đường xe liên quan tới kế hoạch xây dựng lại trung tâm lưu thông quy mô lớn.
  Công ty CP Mitsubishi Jisho Sekkei
  Phát triển tư nhân / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát giao thông khu vực 3-1 Ojima
  Hợp tác xã tái phát triển Ojima3-1saikaihatu
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Kiểm tra bãi đỗ xe trong khu chung cư Minamidaiosawagakuen.
  Hợp tác xã Quản lý Minamidaiosawagakuen
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Vận hành quản lý hệ thống thướng dẫn trong bãi đỗ xe xung quanh ga Yokohama.
  Hội nghị Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe

Năm 2012

Năm 2011

 • Khảo sát tính ứng dụng của kỹ thuật thông tin vào quản lý nhu cầu giao thông
  Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia
  Quy hoạch đường xá・giao thông / ITS・ICT・thông tin hóa
 • Soạn thảo nghiên cứu phương pháp đánh giá sự thỏa mái và hài lòng của người sử dụng ITS
  Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia
  ITS・ICT・thông tin hóa / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Hỗ trợ thực hiện dự án tổng hợp ITS tại đô thị Hà Nội và đường quốc lộ 3 của Việt Nam(SAPI) 1~3
  Công ty chính phủ Tổ chức hợp tác quốc tế
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / ITS・ICT・thông tin hóa / Dự án nước ngoài
 • Nghiên cứu khảo sát các tiêu chí nghĩa vụ cơ bản của bãi đỗ xe tại Tokyo năm 2011
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đô thị
 • Điều tra lượng giao thông quanh sân vận động Ajinomoto
  Tokyo Cục thể thao
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu cấu tạo ga tàu ngầm Toei và thiết kế cấu tạo ga (bản năm 2012)
  Tokyo Cục giao thông
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát kiểm tra kế hoạch phát triển môi trường phần 3
  Tokyo Cục xây dựng khu Kitatama-Hokubu
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát điều tra các đối sách liên quan tới bãi đỗ xe quanh khu vực Shinjuku
  Shinjuku, Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát số lần lên xuống của xe bus công cộng
  Nishitokyo, Tokyo
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Hỗ trợ thiết kế phần mềm cơ sở cho ITS tại khu vực mô hình xã hội ít Carbon ( kì 1)
  Toyota, Aichi
  ITS・ITC・thông tin hoá / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Quản lý công trường xây dựng khu vực mô hình xã hội ít Carbon
  Toyota, Aichi
  ITS・ITC・thông tin hoá
 • Điều tra tình hình nhận xe máy vào bãi đỗ oto và hệ thống đỗ xe
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy
 • Khảo sát lượng khí thải và hiện trạng hiệu ứng nhà kính
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Điều hành quản lý hệ thống hướng dẫn trong bãi đỗ xe khu vực ga Yokohama
  Hội nghị Hệt hống hưỡng dẫn bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Kiểm tra tình hình cải thiện hệ thống hỗ trợ người khuyết tật tuyến Aonami
  Hội nghị Pháp huy tuyến Aonami
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Tiến hành điều tra tình hình giao thông các thành phố nước ngoài
  Công ty CP Oriental Consultants Grobal
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Dự án nước ngoài
 • Điều tra lượng người đi bộ khi bảo trì chung cư M
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Điều tra giao thông bệnh viện F
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Nghiên cứu kế hoạch tu sửa khu vực Y
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu chuẩn bị quy hoạch khu vực I
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu kế hoạch tái phát triển xây dựng khu vực M
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu kế hoạch xây dựng khu vực M
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đô thị
 • Tư vấn các vấn đề quanh khu xây dựng tuyến Monorail
  Công ty CP Shonan Monorail
  Phát triển tư nhân/ Giao thông công cộng
 • Tư vấn kỹ thuật chống động đất cho các công trình dọc tuyến đường chuyển hàng khẩn cấp
  Công ty CP Kaishakeikaku Shogokenkyusho
  Quy hoạch đô thị
 • Kiểm tra kết quả tu sửa lại ga Suehirocho và nhà vệ sinh của 15 ga khác
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu vận hành bãi đỗ xe
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi Holdings
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Nghiên cứu kế hoạch giao thông A
  Công ty CP Mitsubishi Jisho Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu kế hoạch giao thông S
  Công ty CP MCUD
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Kiểm tra kết quả tu sửa lại ga Akasaka Mitsuke và nhà vệ sinh của 7 ga khác
  Công ty CP Metro Rail Facilities
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách

Năm 2010

 • Nghiên cứu kỹ thuật cơ bản của bãi đỗ xe ngoài đường
  Bộ đất đai và giao thông Cục phát triển đô thị ・địa phương
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu đối xách liên quan tới trung tâm bốc dỡ hàng hóa mới trong chiến lược Hypersmooth năm 2010
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Công ty thí điểm / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu biện pháp tối ưu hóa tuyến đường dành cho xe chở hàng cỡ lớn (phần 2)
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu hiệu quả mô hình kinh doanh dùng chung ô tô điện
  Tokyo Cục môi trường
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách / Giao thông công cộng
 • Khảo sát kiểm tra kế hoạch phát triển môi trường phần 2
  Tokyo Cục xây dựng khu Kitatama-Hokubu
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Dự trù tổng số lần sử dụng ô tô tại thành phố Sapporo
  Sapporo, Hokkaido
  Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Kiểm tra phương tiện giao thông khu vực Ninaho ・Sakae
  Sapporo, Hokkaido
  Quy hoạch đường xá・giao thông /Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Sửa đổi kế hoạch xây dựng bãi đỗ xe
  Shinjuku, Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu mô hình khu vực xã hội ít Carbon
  Toyota, Aichi
  ITS・ITC・thông tin hoá / Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Dự trù tổng số lần sử dụng ô tô
  Nagoya, Aichi
  Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Đánh giá chính sách và cách quản lý vận hành phương pháp multimode tại thủ đô
  Công ty CP Metropolitan Expressway
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách / Công ty thí điểm
 • Kiểm tra kết quả tu sửa ga Okibogu và nhà vệ sinh 16 ga khác ( ủy thác )
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Kiểm tra kết quả tu sửa ga Asakusa và nhà vệ sinh của 8 ga khác ( ủy thác )
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát kế hoạch xây dựng bãi đỗ xe Toei
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Điều tra lượng khí thải và tình hình hiệu ứng nhà kính
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Năm 2010 Nghiên cứu giải pháp cải thiện giao thông xung quanh khu vực cảng biển quốc tế
  Công ty CP Tokyo Port Terminal
  Cảng biển・sân bay / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát lượng giao thông để tái phát triển thành phố loại 1 Tomihisacho
  Hợp tác xã Tái phát triển thành phố loại 1 Tomihisacho
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Phát triển tư nhân
 • Quản lý hệ thống hướng dẫn trong bãi đỗ xe ga Yokohama
  Hội nghị Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe xung quanh ga Yokohama
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Khảo sát lượng giao thông quanh ga Kawasaki
  Văn phòng hội công thương Kawasaki
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Điều tra tình trạng sử dụng tuyến Aonami của người dân xung quanh
  Hội nghị Phát huy tuyến Aonami
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản ・ dự án ứng dụng ITS tại Việt Nam ( hỗ trợ )
  Công ty CP Oriental Consultants Grobal
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Khảo sát lượng giao thông quanh ga K
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát lượng giao thông phố H
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Đánh giá sự ảnh hưởng của công trình chống động đất phòng nghiên cứu Z đối với giao thông
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Giải quyết vấn đề giao thông trong bệnh viện O
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Soạn thảo tài liệu hội nghị về việc thay đường lưu thông tạm thời do có công trình xây dựng đường cao tốc
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Kế hoạch căn bản về sử dụng đất công cộng quanh ga O
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát bãi đỗ xe cho xe nhận, chuyển hàng tại các cửa hàng hệ thống
  Công ty CP Isetan Mitsukoshi
  Phát triển tư nhân
 • Tư vấn về dự án tái sử dụng khai thác trung tâm vận tải quy mô lớn
  Công ty CP Mitsubishi Jisho Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân

Năm 2009

 • Dự án xây dựng xã hội ít carbon nhờ áp dụng ITS trong thành phố
  Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia
  ITS・ITC・thông tin hoá/ Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Thu thập dữ liệu liên quan tới đường xá và quy hoạch đô thị
  Công ty Japan Institute of Country-ology and Engineering
  Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thu thập・sử lý thông tin từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông của nước ngoài/dt>
  Công ty Japan Institute of Country-ology and Engineering
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Dự án nước ngoài
 • Tổng hợp các dự án ITS châu Á
  Công ty Highway Industry Development
  ITS・ITC・thông tin hoá / Dự án nước ngoài
 • Cải tiến trang web thông tin bãi đỗ xe 「park-i」và「bpark-i」
  ( Nghiên cứu bổ sung chính sách xây dựng bãi đỗ xe tại khoảng trống của đường phố (phần 2))
  Công ty Research Institute for Road and Street
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Kiểm tra hiệu quả của chính sách đối với xe máy trong Tokyo
  Tokyo Văn phòng thanh niên ・chính sách trị an
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy
 • Nghiên cứu chính sách tối ưu hóa làn đường cho xe chở hàng cỡ lớn
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Điều tra nghiên cứu việc giữ đất trống để xây dựng trung tâm bốc dỡ hàng ngoài đường trong chiến lược Hyper smoothly
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Công ty thí điểm / Quy hoạch đô thị / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Khảo sát thúc đẩy tiến độ lắp đặt hàng rào chắn trong sân ga
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát・ điều tra để triển khai chính sách TDM mới
  Tokyo Cục môi trường
  Môi trường・giảm thiểu CO2 / Kết quả, đánh giá về chính sách/ Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Xây dựng chính sách phát triển chia sẻ xe oto kiểu Tokyo
  Tokyo Cục môi trường
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách / Giao thông công cộng
 • Nghiên cứu chính sách căn bản về đỗ xe
  Nagoya Cục đô thị nhà ở
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu thay đổi hình thức vận hành bãi đỗ xe ngầm cửa Tây ga Matsudo
  Matsudo, Chiba
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe /Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu cải tiến kế hoạch xây dựng bãi đỗ xe
  Shinjuku, Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Xem xét lại chức năng của bãi đỗ xe đạp・xe máy
  Shinjuku, Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đô thị
 • Quy hoạch khu vực xây dựng xã hội ít carbon
  Toyota, Aichi
  Quy hoạch đô thị / Công ty thí điểm / Môi trường・giảm thiểu CO2
 • Điều tra đánh giá tình hình vận hành bãi đỗ xe nhà nước
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Giải quyết các vấn đề giao thông trong cảng Tokyo
  Công ty CP Tokyo Port Terminal
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quản lý và bảo trì đường xá
 • Báo cáo đánh giá 2009 về quảng cáo ngoài trời
  Công ty CP Metropolitan Expressway
  Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát mức tăng sử dụng đường cao tốc thủ đô và việc tăng chất lượng dịch vụ
  Công ty Mex Way
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quản lý và bảo trì đường xá
 • Xem xét khả năng của dự án kinh doanh mới (lợi ích cộng đồng) trong hội nghị thúc đẩy dịch vụ cao tốc thủ đô
  Công ty Mex Way
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Kiểm tra kết quả tu sửa ga Kasumigaseki tuyến Marunouchi và nhà vệ sinh 8 ga khác
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Kiểm tra việc bảo trì nhà vệ sinh tại các ga Metro Tokyo
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Kiểm tra việc bảo trì nhà vệ sinh tại các ga Metro Tokyo phần 2
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Kiểm tra kết quả tu sửa ga Ochanomizu và nhà vệ sinh 11 ga khác
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Xác nhận kiểm toán liên quan tới tu sửa ga Nishikamakura
  Công ty CP Shonan Monorail
  Giao thông công cộng
 • Hỗ trợ tư vấn cho công trường gần các tuyến tàu/dt>
  Công ty CP Shonan Monorail
  Giao thông công cộng / Phát triển tư nhân
 • Dự toán lợi nhuận tu sửa lại hệ thống vận tải mới, mạng lưới đường xá
  Công ty CP Kajima
  Giao thông công cộng / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát giao thông khu vực T
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát chu kỳ vận hành xe tải khu vực K
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu đường thế cho đường tránh thành phố K
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thông tin thiên tai/ Nghiên cứu chọn lựa tuyến đường để vận chuyển đất cát
  Công ty CP Kumagai Gumi
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu kế hoạch giải phóng giao thông cầu Oshiage Narihira
  Công ty CP Nittoc Contrustion
  Quy hoạch đường xá・giao thông

Năm 2008

 • Nghiên cứu quy hoạch giao thông đô thị
  Bộ đất đai và giao thông Cục phát triển Hokkaido
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Giao thông công cộng
 • Khảo sát điều tra tiến độ xây dựng bãi đỗ xe máy trong Tokyo
  Tokyo Văn phòng thanh niên ・chính sách trị an
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thí điểm xây dựng bãi đỗ xe máy ngoài đường cho tuyến tàu cao tốc (Yoyogi)
  (Thí điểm công ty xe máy năm 2008)
  Tokyo Văn phòng thanh niên ・chính sách trị an
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Công ty thí điểm
 • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ITS trong chiến lược Hyper smoothly
  ( Nghiên cứu giải pháp cải thiện giao thông áp dụng ITS năm 2008)
  Tokyo Văn phòng thanh niên ・chính sách trị an
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông/ Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Tổ chức trình diễn thuyết minh về tính năng của dynamicP&R・smart packing (Odaiba)
  (Thí điểm ITS kiểm tra tính năng hỗ trợ lưu thông thuận lợi năm 2008)
  Tokyo Văn phòng thanh niên ・chính sách trị an
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Công ty thí điểm
 • Nghiên cứu tuyến đường phù hợp cho oto (phù hợp với biển số xe) được hướng dẫn dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ IT và chính sách TDM
  Tokyo Cục môi trường
  ITS・ITC・thông tin hoá / Môi trường・giảm thiểu CO2 / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát lượng giao thông tuyến đường 3・2・106 khu mở rộng
  Kigyocho,Chiba
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu chính sách căn bản về đỗ xe năm 2008
  Nagoya Cục đô thị nhà ở
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Đánh giá hiệu quả của dự án quy hoạch đường xá thành phố Matsudo
  Matsudo, Chiba
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu đường phố quanh khu đô thị quy hoạch phía Bắc cửa Tây ga Kashiwa
  Kashiwa, Chiba
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát các cơ quan giao thông công cộng năm 2008
  Taito, Tokyo
  Giao thông công cộng / Quy hoạch đường xá・giao thông/ Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Bổ sung soạn thảo tài liệu về kỹ thuật căn bản trong hệ thống bãi đỗ xe máy
  Công ty Japan Institute of Country-ology and Engineering
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách / Xe đạp・xe máy
 • Điều tra về cách bãi đậu xe được đặt tại Tokyo và xác minh lợi ích công cộng và kết quả đặt được của công ty nhà nước tiên phong
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Năm 2008 Nghiên cứu hình thức công khai đề án 「 Nghiên cứu liên quan tới chỉ dẫn vị trí đỗ xe dựa trên loại xe và dấu hiệu dừng xe 」
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Soạn thảo kế hoạch giảm khí thải CO2 (đề án) và tài liệu thuyết minh
  Công ty Toyota Transportation Research Institute
  Môi trường・giảm thiểu CO2 / Kế hoạch dự kiến・lâu dài / Quy hoạch đô thị
 • Soạn thảo tài liệu liên quan tới mô hình môi trường đô thị
  Công ty Toyota Transportation Research Institute
  Môi trường・giảm thiểu CO2 / Kế hoạch dự kiến・lâu dài / Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát cơ bản về lễ khai mạc và lễ bế mạc Thể thao Quốc gia lần thứ 68
  Cơ quan chuẩn bị Tokyo cho đại hội thể thao toàn quốc lần 68
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Năm 2008 Thiết kế công trình công cộng (đường bộ) liên quan đến dự án tái phát triển khu đô thị loại 1 cửa Đông Ga Kashiwa
  Hợp tác xã Tái phát triển khu D đô thị loại 1 cửa Đông ga Kashiwa
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan chính sách trung tâm bốc dỡ hàng hóa đường Shibuyakouen
  (Điều tra thêm về quản lý giao thông vận tải năm 2008)
  Hội nghị Đối sách liên quan tới bãi bốc dỡ hàng hóa đường Shibuyakoen
  Quản lý và bảo trì đường xá / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát quy hoạch giao thông quanh cửa Tây ga M
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thu thập tài liệu liên quan tới điều tra tình hình giao thông và thí điểm ô tô
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát giao thông khu G
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Quy hoạch giao thông khu O
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Quy hoạch khu vực I, thực hiện dự án khu vực A (soạn thỏa đơn từ)
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát khu vực I, Nghiên cứu quy hoạch giao thông tương lai
  Công ty CP Kumei Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Xem xét xác nhận tư liệu hội nghị về công trường quanh các tuyến tàu
  Công ty CP Shonan Monorail
  Giao thông công cộng / Phát triển tư nhân
 • Khảo sát cách lắp đặt, xây dựng nhà vệ sinh tại các ga Metro Tokyo
  Công ty CP Tokyo Metro
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Giải quyết các thủ tục liên quan và lên kế hoạch quy hoạch đô thị KS
  Công ty CP Mitsubishi Jisho Sekkei
  Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát lưu động trong tòa KS
  Công ty CP Mitsubishi Jisho Sekkei
  Quy hoạch đường xá・giao thông

Năm 2007

 • Khảo sát nghiên cứu quy hoạch thành phố đang giảm thiểu dân số Hokkaido
  Bộ đất đai và giao thông Cục phát triển Hokkaido
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị / Giao thông công cộng
 • Kiểm tra độ an toàn của làn đường cho xe đạp sau khi lắp đặt rào chắn (Asagaya)
  (Thí điểm để đảm bảo không gian an toàn cho người đi xe đạp)
  Tokyo Văn phòng thanh niên ・chính sách trị an
  Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đường xá・giao thông / Công ty thí điểm
 • Khảo sát, thúc đẩy tiến độ xây dựng bãi đỗ xe máy tại Tokyo
  Tokyo Văn phòng thanh niên ・chính sách trị an
  Xe đạp・xe máy / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu để tối ưu hóa giao thông vận tải
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Điện tử hóa dữ liệu quy hoạch đô thị, đường phố liên quan tới dự án quan trọng trong thành phố
  (Soạn thảo tài liệu về kinh phí từ nhà nước (đường sá))
  Tokyo Cục xây dựng
  Quy hoạch đường xá・giao thông /Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu các đối sách liên quan tới trung tâm bốc dỡ hàng hóa
  Shibuya, Tokyo
  Quản lý và bảo trì đường xá / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát thực trạng sử dụng bus Megurin
  Taito, Tokyo
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát các quy định đỗ xe khu vực trung tâm thành phố
  Nagoya Cục đô thị nhà ở
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông /Quy hoạch đô thị
 • Hỗ trợ soạn thảo tài liệu liên quan tới đảm bảo an toàn cho hệ thống của bãi đỗ xe máy
  Công ty Japan Institute of Country-ology and Engineering
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe máy・xe đạp / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu hệ thống thu thập thông tin tại khu vực công và tư sử dụng ITS
  Công ty Highway Industry Development
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Hỗ trợ nghiên cứu phát triển kỹ thuật ETC mới (phần 3)
  Công ty Highway Industry Development
  ITS・ITC・thông tin hoá / Quản lý và bảo trì đường xá / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu phát triển car life navi
  Công ty Highway Industry Development
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Hỗ trợ nghiên cứu cách phân bổ các nút giao thông chính của phương tiện xe bus
  Công ty Highway Industry Development
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Hỗ trợ thu thập thông tin liên quan tới cách sử dụng thông tin của bãi đỗ xe
  Công ty Japan Parking Facilities Promotion
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đậu xe
 • Thầu 「Nghiên cứu cơ bản về các đối sách đỗ xe tại khu vực bốc dỡ hàng hóa」
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Quản lý và bảo trì đường xá / Quy hoạch đường xá・giao thông/ Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Khảo sát cải tiến vận hành kinh doanh bãi đỗ xe ở công viên
  Công ty Tokyoto Koen Kyokai
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới xây dựng đường phố, giao thông mới
  Công ty Toyota Transportation Research Institute
  Kế hoạch dự kiến・lâu dài / Quy hoạch đường xá・giao thông / Quy hoạch đô thị
 • Khảo sát phương tiện giao thông và chỗ nghỉ được sử dụng trong đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 68
  Cơ quan chuẩn bị Tokyo cho đại hội thể thao toàn quốc lần 68
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu quy hoạch giao thông liên quan tới tái phát triển khu 1 tại phố D cửa Đông ga Kashiwa (phần 2)
  Hợp tác xã Tái phát triển khu D đô thị loại 1 cửa Đông ga Kashiwa
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân
 • Nghiên cứu mô hình bãi đỗ xe tạp thời khu vực G
  Công ty CP Kajima
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Điều tra khảo sát giao thông cơ bản và hệ thống pháp luật liên quan sau khi phát triển hạ tầng quy mô lớn
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Cải thiện giao thông khu vực quanh ga Y
  Công ty CP Kajima
  Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Tư vấn chuyên môn cho công trường xây dựng dọc tuyến tàu
  Công ty CP Shonan Monorail
  Giao thông công cộng / Phát triển tư nhân

Năm 2006

 • Nghiên cứu các chính sách 『 Dự án tổng hợp về đảm bảo an toàn khi sử dụng xe đạp 』
  (Nghiên cứu các chính sách tổng hợp liên quan tới xe đạp ở Tokyo)
  Tokyo Văn phòng thanh niên ・chính sách trị an
  Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Chính sách mở rộng việc nhận xe máy tại các bãi đỗ xe hiện tại
  Nghiên cứu cách sử dụng hiệu quả ( Các chính sách hướng dẫn liên quan tới bãi đỗ xe )
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu tình trạng thực của bãi đỗ xe máy và xem xét các chức năng cơ bản của bãi
  (Khảo sát liên quan tới bãi đỗ xe máy)
  Yokohama Cục phát triển đô thị
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu cách sử lý giao thông tại bãi đỗ xe quy mô lớn có sử dụng mô phỏng vi mô (micro-simulation)
  (Nghiên cứu cách sử lý giao thông tại bãi đỗ xe Makuhari Messe)
  Công ty quản lý đất đai doanh nghiệp
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Nghiên cứu các sử lý ・thực hiện trung tâm bốc dỡ hàng hóa tại Shibuya
  (Thí điểm sử dụng khoảng trống ngoài đường làm khu bốc dỡ hàng hóa)
  Shibuya, Tokyo
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Công ty thí điểm
 • Xem xét các tiêu chuẩn nghĩa vụ bắt buộc・nguyên lý cơ bản của xe máy
  (Dự toán mức nhu cầu đỗ xe ngoài tòa nhà tại thành phố mẫu)
  Công ty Japan Institute of Country-ology and Engineering
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy / Quy hoạch đô thị
 • Nghiên cứu việc nhập ID bãi đỗ xe và tốc độ hóa thông tin của bãi đỗ xe
  (Hỗ trợ nghiên cứu biện pháp tốc độ hóa thông tin sử dụng các hệ thống VICS)
  Công ty Highway Industry Development
  ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông
 • Nghiên cứu phổ cập car life navi
  Công ty Highway Industry Development
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Khảo sát tình trạng mua thẻ IC
  Công ty Highway Industry Development
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Soạn thảo bản xe máy park-I (thông tin bãi đỗ xe toàn quốc)
  (Thiết kế trang web về bãi đỗ xe máy)
  Công ty Japan Parking Facilities Promotion
  ITS・ITC・thông tin hoá / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Phát triển công cụ phân tích (GIS) sử dụng kết quả điều tra tình trạng đỗ xe và thí điểm tốc độ hóa thông tin bãi đỗ xe năm 2005
  (Nghiên cứu phương pháp lập kế hoạch, chính sách sử dụng thông tin đỗ xe)
  Công ty Japan Parking Facilities Promotion
  ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu quy hoạch giao thông thành phố D cửa Đông ga Kashiwa
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Phát triển tư nhân
 • Tư vấn chuyên môn cho công trình xây dựng gần monorail
  Công ty CP Shonan Monorail
  Giao thông công cộng / Phát triển tư nhân
 • Ngoài ra : Quy hoạch phát triển tư nhân, nghiên cứu sử lý giao thông, nghiên cứu quy hoạch giao thông
  Phát triển tư nhân / Quy hoạch đường xá・giao thông/ Kết quả, đánh giá về chính sách

Năm 2005

 • Nghiên cứu dự án kinh doanh bãi đỗ xe Toei
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kế hoạch dự kiến・lâu dài
 • khảo sát đánh giá về mô hình nhu cầu giả định của hệ thống giao thông sân bay Shinkitakyushu
  Công ty Japan Transport Research Institute
  Cảng biển・sân bay / Kết quả, đánh giá về chính sách / Giao thông công cộng
 • Điều tra các nghiên cứu cơ bản liên quan tới tính an toàn của bãi đỗ xe cơ giới
  Công ty Japan Institute of Country-ology and Engineering
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Nghiên cứu sắp xếp và đánh giá hiệu quả của chính sách đường sá tại thành phố Sapporo
  Công ty Hokkaido Development Engineering center
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đô thị / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Thí điểm mô hình bãi đỗ xe máy Roppongi
  (Thí điểm mô hình bãi đỗ xe máy)
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Công ty thí điểm / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Thí điểm trình diễn car life navi
  ( nghiên cứu điều tra chính sách phổ cập hạ tầng DSRC)
  Công ty Highway Industry Development
  Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông/ ITS・ITC・thông tin hoá
 • Soạn thảo tài liệu phát triển chính sách áp dụng thông tin bãi đỗ xe (phần 1)
  Công ty Japan Parking Facilities Promotion
  ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Đánh giá việc cung cấp thông tin bằng hướng dẫn tại bãi đỗ xe khu vực trung tâm thành phố mới Makuhari
  (Đánh giá kết quả thí điểm tốc độ hóa hệ thống thông tin của bãi đỗ xe khu vực Makuhari)
  Hội nghị vận hành kinh doanh Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe IT trung tâm thành phố Makuhari mới
  Công ty thí điểm / ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Đánh giá việc cung cấp thông tin bằng hướng dẫn tại bãi đỗ xe quanh ga Matsudo
  (Đánh giá kết quả thí điểm tốc độ hóa hệ thống thông tin của bãi đỗ xe thành phố Matsudo)
  Văn phòng Hội công thương Matsudo
  Công ty thí điểm / ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Đánh giá việc cung cấp thông tin bằng hướng dẫn tại bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  (Đánh giá kết quả thí điểm tốc độ hóa hệ thống thông tin của bãi đỗ xe quanh ga Yokohama)
  Hội nghị Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe quanh ga Yokohama
  Công ty CP Nihonshingo
  Công ty thí điểm / ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Đánh giá việc cung cấp thông tin bằng 『takada P navi』
  (Đánh giá kết quả thí điểm tốc độ hóa hệ thống thông tin của bãi đỗ xe khu Takada thành phố Joetsu)
  Joetsu TMO ( Hội công thương Joetsu))
  Công ty CP Amano
  Công ty thí điểm / ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Nghiên cứu sử lý giao thông tái phát triển khu vực 1 thành phố D cửa Đông ga Kashiwa
  Hợp tác xã Tái phát triển khu D đô thị loại 1 cửa Đông ga Kashiwa
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Phát triển tư nhân

Năm 2004

 • Nghiên cứu cách sắp xếp vị trí bãi đỗ xe tại Tokyo
  Tokyo Cục phát triển đô thị
  ITS・ITC・thông tin hoá / Quy hoạch đường xá・giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Nghiên cứu hiệu quả chính sách giảm ùn tắc (phần 2)
  Tokyo Cục xây dựng
  Kết quả, đánh giá về chính sách / Quy hoạch đường xá・giao thông
 • Khảo sát hiện trạng xe máy và bãi đỗ trống
  (Bao gồm cả khảo sát bằng bảng điều tra về đỗ xe máy)
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Xe đạp・xe máy
 • Khảo sat・soạn thỏa tài liệu về đỗ xe máy trong thành phố Tokyo s-park for riders
  (Điều tra thông tin vị trí bãi đỗ xe máy)
  Công ty Bảo trì đường bộ Tokyo
  ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Nghiên cứu các biện pháp phù hợp với giao thông mùa đông trong chính sách cải thiện cơ sở giao thông vào mùa đông
  Công ty Hokkaido Development Engineering center
  Quy hoạch đường xá・giao thông/ Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông / ITS・ITC・thông tin hoá
 • Hỗ trợ nghiên cứu phát triển chính sách sử dụng dữ liệu căn bản của bãi đỗ xe
  Công ty Highway Industry Development
  ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông
 • Smart packing ở Nagoya năm 2004 ~ trình diễn tại hội nghị ITS thế giới~
  (Hỗ trợ thí điểm tiết kiệm thời gian khi sử dụng bãi đỗ xe ITS năm 2004)
  Công ty Highway Industry Development
  Công ty thí điểm / ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Nghiên cứu các chính sách bãi đỗ xe
  Công ty Japan Parking Facilities Promotion
  Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Quy hoạch đường xá・giao thông / Kết quả, đánh giá về chính sách
 • Khảo sát tất cả giao thông công cộng
  Công ty Japan Parking Facilities Promotion
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách / Kế hoạch dự kiến・lâu dài

Năm 2003

 • Nghiên cứu sử dụng dữ liệu cơ bản tiêu chuẩn ( đề án) liên quan tới thông tin của bãi đỗ xe
  (Hỗ trợ nghiên cứu liên quan tới sử dụng dữ liệu cơ bản của bãi đỗ xe)
  Công ty Highway Industry Development
  ITS・ICT・thông tin hóa / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe / Thông tin giao thông, kiểm soát giao thông
 • Thí điểm smart parking tại Nagoya
  (Hỗ trợ thực hiện chính sách tiết kiệm thời gian khi sử dụng bãi đỗ xe áp dụng công nghệ ITS năm 2003)
  Công ty Highway Industry Development
  Công ty thí điểm / ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Nghiên cứu thực hiện・phát triển phương pháp đỗ xe kết hợp cả phương pháp bãi đỗ theo quy định lẫn bãi đỗ tạm thời
  (Soạn thảo tài liệu về chính sách đỗ xe dọc đường có tàu cao tốc)
  Công ty Japan Parking Facilities Promotion
  Quy hoạch đường xá・giao thông / Quản lý và bảo trì đường xá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Nghiên cứu điều tra quản lý・ứng dụng thông tin của bãi đỗ xe
  Công ty Japan Parking Facilities Promotion
  ITS・ITC・thông tin hoá / Chính sách liên quan tới bãi đỗ xe
 • Khảo sát tất cả giao thông công cộng(Khảo sát dự tính nhu cầu)
  Công ty Japan Transport Research Institute
  Giao thông công cộng / Kết quả, đánh giá về chính sách / Kế hoạch dự kiến・lâu dài