Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản: Báo cáo năm 2016 "Hoạt động Thu thập Thông tin và Khảo sát Chứng thực từ các ví dụ sử dụng Kỹ thuật Công nghệ Thông tin góp phần đạt Mục tiêu Phát triển Bền vững"

Ngày 23/05/2018

Thông báo về báo cáo “Hoạt động Thu thập Thông tin và Khảo sát Chứng thực từ các ví dụ sử dụng Kỹ thuật Công nghệ Thông tin góp phần đạt Mục tiêu Phát triển Bền vững” – dự án năm 2016 được đảm nhận thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Giao thông vận tải và Công ty TNHH Tư vấn Abeam.
Dự án khảo sát này dựa trên những phân tích các hoạt động sử dụng công nghệ ICT tiên tiến ở các địa phương Nhật Bản và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, tham khảo các kết hợp giữa những hiểu biết thu được từ những hoạt động đó cùng các tổ chức thế giới, các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản. Dự án được tổ chức với mục tiêu thực hiện các đề xuất cụ thể, nhằm thúc đẩy việc đưa ICT vào sử dụng trong các dự án JICA sau này.
Link tiếng Nhật: http://libopac.jica.go.jp/images/report/12305199.pdf
Link tiếng Anh: http://libopac.jica.go.jp/images/report/12305207.pdf

Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải

Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải (Transportation Research Institute Company Limited: TRIC Ltd.) là một công ty Nhật Bản độc lập, chuyên tư vấn Công nghệ và Kế hoạch Phát triển. TRIC đã và đang khai thác Công nghệ Thông tin và Truyền thông, tập trung vào lĩnh vực Giao thông Vận tải. Ngoài ra, trong tương lai, TRIC tiến tới hoạt động với tư cách nhà cung cấp dịch vụ ICT chứ không chỉ hoạt động như một công ty tư vấn, tập trung khai thác ICT4SDGs để đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDGs: Sustainable Development Goals) trong Nhật Bản và trên thế giới.
Chi tiết vui lòng tham khảo ở đây

Giới thiệu về Công ty TNHH Tư vấn ABeam

Công ty Tư vấn Abeam là một tổ chức đã và đang hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) dựa trên việc sử dụng ICT.
Chi tiết vui lòng tham khảo ở đây